Przejdź do treści

Projekt UE

MarTech zrealizował projekt „Budowa modelu zachowań konsumenckich z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego do optymalizacji ścieżek konwersji w branży e-commerce”, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020, Działanie : 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Szybka Ścieżka”.

Główny cel projektu

Celem Projektu było stworzenie urządzenia wykorzystującego uczenie maszynowe do zaawansowanej optymalizacji kampanii marketingowych. Powstał system automatyzacji zarządzania ścieżką konwersji od użytkownika do klienta w obszarze reklamy elektronicznej.

Osiągnięte efekty

Wynikiem projektu jest udoskonalenie i rozwój algorytmów, pozwalających na automatyzację pracy aktualnie wykonywanej przez ekspertów dziedzinowych. Istotą proponowanego podejścia było zastosowanie podejścia dwupoziomowego łączącego metody uczenia maszynowego z analizą stochastyczną. Pozwoliło to na zbudowanie modeli objaśniających, które są w stanie reagować na rzadkie zdarzenia i skutecznie podejmować decyzje dla całego portfolio prowadzonych równolegle kampanii.

Wartość projektu: 10 325 700,15 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 028 603,44 zł
Okres realizacji: 1.07.2020 – 28.02.2023