Przejdź do treści

Aktualności

Wynik postępowania 1/2022

Wyłoniony podmiot: – GSW Grant Services Szaraniec i Wspólnicy spółka komandytowa

Zapytanie ofertowe 1/2022

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 dotyczy realizacji usługi audytu projektu zgodnie z umową o dofinansowa…

Wynik postępowania 3/2021

Wyłoniony podmiot:VEGIERSKY Sp. z o.o. , oferta wpłynęła 27.10.2021, na łączną kwotę 49 000 zł netto…