Przejdź do treści

Zakończenie realizacji projektu

Z radością informujemy,
że MarTech Ideas sp. z o.o. z sukcesem zakończyła realizację Projektu „Budowa modelu zachowań konsumenckich z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego do optymalizacji ścieżek konwersji w branży e-commerce”, współfinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020,
Działanie : 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

Opracowany system został wdrożony w działalności Spółki i jest możliwy do zakupu w modelu SaaS:
https://hitduck.com/pl/cennik